Enviament gratuït des de 60€* | Barcelona Ciutat i una part del Baix Llobregat | Lliurament: l'endemà en comandes realitzades abans de les 23:59 h.

1. INTRODUCCIÓ

Aquest document i tots els documents esmentats, estableixen els Termes i Condicions per les quals es regeix l'ús a través del lloc web www.bubo.es (d'ara endavant, el “Lloc Web”) i la compra de productes a la mateixa. Us preguem que llegiu atentament aquestes Condicions de Compra, la nostra Política de Cookies i la nostra Política de Privadesa abans d'usar aquest Lloc Web. En utilitzar aquest Lloc Web o fer una comanda a través del mateix, l'usuari web (d'ara endavant, l'“Usuari”) consenteix quedar vinculat per aquestes Condicions de Compra i per les nostres Polítiques de Privadesa i Cookies. Per a qualsevol pregunta relacionada amb els documents indicats, l'Usuari es pot posar en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic bubo@bubo.es

2. LES NOSTRES DADES

Les compres realitzades en aquest Lloc Web són realitzades sota la denominació Bubó per EL BON SUCRE, S.L. (d'ara endavant, “Bubó”) com a societat espanyola amb domicili social a l'Avinguda Marina 74-76, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Espanya, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 32180, Foli 219, Full B- 209620, inscripció 1 i amb C.I.F. ESB62119755 amb telèfon +34936305787 i correu electrònic bubo@bubo.es

3. LES SEVES DADES I LES SEVES VISITES A AQUESTA PÀGINA WEB

La informació o dades personals que faciliti l'Usuari seran tractades d'acord amb allò establert a les Polítiques de Privadesa i Cookies. En fer ús d'aquest Lloc Web, l'Usuari consenteix el tractament de la informació i dades esmentades i declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat.

4. ÚS DEL NOSTRE LLOC WEB

En fer ús d'aquest Lloc Web i fer comandes a través d'aquesta, l'Usuari es compromet a:

  1. Fer ús d'aquest Lloc Web únicament per fer consultes o comandes legalment vàlides.
  2. No realitzar cap comanda falsa o fraudulent. Si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una comanda d'aquesta índole, estarem autoritzats a anul·lar-la i informar les autoritats pertinents.
  3. Facilitar-nos la vostra adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, consenteix que podrem fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb l'Usuari si cal (vegeu la nostra Política de Privadesa). En cas de no facilitar-nos tota la informació necessària, no podrem cursar la comanda.
  4. En fer una comanda a través d'aquest Lloc Web, l'Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per fer contractes.

Els usuaris registrats podran emetre comentaris o ressenyes sobre la compra efectuada o l'experiència obtinguda. Bubó es reserva l'opció d'eliminar aquells comentaris que siguin inadequats o ofensius i eliminar tots els comentaris procedents d'enviaments massius no autoritzats del tipus spam que pretenguin envair el Lloc Web.

5. DISPONIBILITAT DEL SERVEI

Els articles que s'ofereixen a través d'aquest Lloc Web estan únicament disponibles per enviar-los a Espanya (només península) i a la Unió Europea. Si voleu fer una comanda des d'aquest Lloc Web amb enviament a un altre país, cal que us poseu prèviament en contacte al nostre correu bubo@bubo.es i us indicarem sobre això.

6. COM REALITZAR UNA COMANDA

Per fer una comanda, l'Usuari haurà de seleccionar tots els productes i la quantitat que desitgi per afegir-los a la cistella. En fer clic a "Passar per caixa" l'Usuari passarà a la pàgina Cistella on podreu veure tots els articles que heu seleccionat. Aquí podreu modificar o anul·lar els productes que vulgueu comprar i la possibilitat d'utilitzar un codi promocional. En tornar a fer clic a "Passar per caixa" passarà ala pàgina Checkout on l'Usuari haurà de tenir emplenades les dades personals, adreces de facturació i entrega, mètodes d'enviament i de pagament. Un cop introduïdes totes les dades i haver acceptat els termes i condicions de compra, en fer clic a “Acceptar pagament”, rebreu un correu electrònic acusant rebut de la vostra comanda amb la corresponent Confirmació de Comanda.

7. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

En cas que l'Usuari detectés que s'ha produït un error en introduir les seves dades personals durant el registre d'aquest Lloc Web, podrà modificar-les a l'apartat “El meu compte”. En tot cas, l'Usuari podrà corregir errors relacionats amb les dades personals aportades durant el procés de compra adreçant-se al correu bubo@bubo.es

Durant el procés de compra es mostren finestres de confirmació a diversos apartats del procés de compra que no permeten continuar amb la comanda si les dades d'aquests apartats no s'han proporcionat correctament. Així mateix, aquest Lloc Web ofereix els detalls de tots els articles que hagi afegit a la cistella durant el procés de compra, de manera que abans de fer el pagament l'Usuari podrà modificar-los. Si l'Usuari detectés un error a la seva comanda amb posterioritat a la finalització del procés de pagament, haurà de posar-se en contacte de manera immediata amb nosaltres al correu bubo@bubo.es per solucionar l'error.

8. DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produeixen dificultats quant al subministrament de productes o si no queden articles en estoc, us reemborsarem qualsevol quantitat que l'Usuari pogués haver abonat.

9. CONDICIONS D’ENVIAMENT I LLIURAMENT

Bubó només fa enviaments dins del territori europeu amb alguna excepció i depenent del tipus de producte. Per a enviaments a la resta de països, l'Usuari ha de posar-se prèviament en contacte al nostre correu bubo@bubo.es i us indicarem sobre això.

L'usuari haurà d'especificar clarament l'adreça de lliurament de cada comanda i un telèfon de contacte. En cas contrari, s'utilitzarà l'adreça amb la qual es va donar d'alta al Lloc Web.

L'Usuari haurà d'indicar la data i l'interval d'hora de lliurament de la comanda. Bubó farà tot el que estigui al seu abast per dur a terme el lliurament en les condicions sol·licitades. En cas contrari, Bubó indicarà a l'Usuari la data i l'hora definitiva.

Si no s'especifica data i hora de lliurament, Bubó lliurarà segons l'estoc o el termini de fabricació del producte.

Si ens resulta impossible fer el lliurament de la vostra comanda, intentarem buscar un lloc segur per deixar-ho. Si no podem trobar un lloc segur, la seva comanda serà tornada al nostre magatzem. Així mateix, ens posarem en contacte amb l'Usuari explicant-vos on es troba la vostra comanda i com fer perquè us sigui enviat de nou. Si l'Usuari o el destinatari indicat no estaran al lloc de lliurament a l'hora convinguda, us preguem que us poseu en contacte prèviament amb nosaltres al correu bubo@bubo.es per convenir el lliurament en un altre dia.

A efectes de les presents Condicions de Compra, s'entendrà que s'ha produït el "lliurament" o que la comanda ha estat "lliurada" en el moment en què l'Usuari o un tercer indicat per ell adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a la direcció de lliurament convinguda.

Bubó no assumirà cap responsabilitat per qualsevol dany o perjudici que es derivi de retards als lliuraments sol·licitats.

Les despeses d'enviament poden variar segons l'import total de la comanda i l'època de l'any si la mercaderia ha d'anar refrigerada. Prevaldran despeses d'enviament indicades al Lloc Web en el moment de fer la compra.

10. TRANSMISSIÓ DEL RISC I LA PROPIETAT

Els riscos dels productes seran a càrrec de l'Usuari a partir del moment del lliurament. Vostè adquirirà la propietat dels productes quan rebem el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb aquests, incloses les despeses d'enviament, o bé en el moment del lliurament (segons la definició continguda a la clàusula 9 anterior), si aquesta tingués lloc en un moment posterior.

11. PREU I PAGAMENT

Els preus del Lloc Web s'expressen en Euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l'IVA, s'assenyali i apliqui una qüestió diferent. També s'hi inclouen les despeses d'enviament si n'hi hagués. Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes realitzades en què Bubó hagi enviat una Confirmació de Comanda.

Un cop l'Usuari hagi seleccionat tots els articles que voleu comprar, aquests s'hauran afegit a la cistella i el pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament. Per fer-ho, haureu de seguir els passos del procés de compra, omplint o comprovant la informació que en cada pas se us demana. Així mateix, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, podreu modificar les dades de la vostra comanda. A més, si és un Usuari registrat, disposa d'un detall de totes les comandes realitzades a l'apartat El meu compte.

Els mitjans de pagament acceptats seran mitjançant targeta de crèdit o dèbit del tipus Visa o Mastercard, PayPal, Samsung Pay, Apple Pay i Google Pay. Per garantir la seguretat i la confidencialitat de totes les dades de targetes de crèdit o dèbit de l'Usuari, Bubó compta amb la integració a l'aplicació de PAYCOMET a la qual vincula un ID d'usuari a un compte dins de pagaments on s'associen les dades de targetes emmagatzemats. D'aquesta manera garantim un procés net i segur. Per a més informació sobre la plataforma de pagaments podeu visitar la web www.paycomet.com

Les targetes de crèdit o dèbit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat bancària emissora de les mateixes, si aquesta entitat no autoritzés el pagament, Bubó no serà responsable de la possible cancel·lació.

En tot moment l'Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu i n'és responsable en tot moment, podent eliminar-lo o canviar-lo quan vulgui.

12. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT I FACTURACIÓ

De conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, el lliurament dels articles s'entendrà localitzat al territori d'aplicació de l'IVA espanyol si la direcció de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l'article concret de què es tracti.

A les comandes amb destinació a les Canàries, Ceuta i Melilla o un país extracomunitari, els lliuraments estaran exempts d'IVA, sense perjudici de l'aplicació de l'impost corresponent d'acord amb la normativa vigent a cadascun d'aquests territoris. A les comandes amb destinació a un país de la Unió Europea la factura s'emetrà com a un particular, és a dir, incloent-hi l'IVA al tipus impositiu corresponent. Si l'Usuari és una empresa registrada prèviament al Cens VIES (Sistema d'intercanvi d'informació sobre l'IVA) o al ROI (Registre d'Operadors Intracomunitaris) ho haurà de comunicar prèviament abans de fer la compra perquè la factura s'emeti sense IVA.

L'Usuari podrà exigir la corresponent factura si ens autoritza expressament a emetre-la en suport electrònic, o podrà indicar-nos en qualsevol moment la seva voluntat de rebre la factura en suport paper; en aquest cas, emetrem i remetrem la factura en aquest format. Podrà sol·licitar-ho contactant amb nosaltres al correu bubo@bubo.es indicant-nos les dades de la compra feta.

13. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

En virtut de l'article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, atesa la naturalesa dels productes adquirits, s'informa que els refrigerats, congelats o altres productes peribles que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, així com aquells productes precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene, seran exclosos del règim general de desistiment. Tot i això, Bubó ofereix la possibilitat d'admetre la seva devolució, sempre que aquesta es produeixi dins de les vint-i-quatre (24) hores següents al lliurament.

Per exercir el dret de desistiment, ens haurà de notificar dins el termini indicat al correu bubo@bubo.es, indicant les dades de la compra.

Bubó tornarà tots els pagaments rebuts incloses les despeses de lliurament fins a l'adreça d'enviament inicial (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per part seva d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim). Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per l'Usuari per a la transacció inicial, llevat que ens indiqui el contrari.

Si la devolució és mitjançant un missatger/courier, l'Usuari haurà d'assumir el cost directe de devolució dels béns. No incorrerà en cap despesa si la devolució l'efectua l'usuari personalment a la nostra pastisseria de Barcelona.

No obstant això, podrem retenir el reemborsament corresponent fins haver rebut tots els béns.

14. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tret que expressament es disposi el contrari en les presents Condicions de Compra, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit al nostre Lloc Web estarà limitada estrictament al preu de compra del producte.

A causa de la naturalesa oberta d'aquest Lloc Web i de la possibilitat que es produeixin errors en l'emmagatzematge i la transmissió d'informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d'aquest Lloc Web tret que s'estableixi expressament el contrari en la mateixa.

15. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L'Usuari reconeix i consenteix que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els materials o continguts que s'aporten com a part d'aquest Lloc Web ens corresponen en tot moment a nosaltres o als qui ens van atorgar llicència per utilitzar-los. L'Usuari podrà fer ús d'aquest material únicament en la manera com els autoritzem expressament nosaltres o els qui ens van atorgar llicència per al seu ús. Això no us impedirà utilitzar aquesta pàgina web en la mesura necessària per copiar la informació sobre la vostra comanda o dades de Contacte.

16. VIRUS, PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS

L'Usuari no ha de fer un ús indegut d'aquest Lloc Web mitjançant la introducció intencionada de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o perjudicial. L'Usuari no tractarà de tenir accés no autoritzat a aquest Lloc Web, al servidor on aquesta pàgina es troba allotjada a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb aquest Lloc Web. L'Usuari es compromet a no atacar aquest Lloc Web mitjançant un atac de denegació de servei o un atac de denegació de servei distribuït.

L’incompliment d’aquesta clàusula podria portar disposada la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable. Bubó informarà de qualsevol incompliment de la normativa esmentada a les autoritats competents i hi cooperarem per descobrir la identitat de l'atacant.

Així mateix, en cas d'incompliment de la present clàusula, l'Usuari deixarà immediatament d'estar autoritzat a fer servir aquest Lloc Web.

Bubó no serà responsable de qualsevol dany o pèrdua resultant d'un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o perjudicial que pugui afectar el vostre ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l'ús d'aquest Lloc Web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als que aquesta redireccioni.

17. LINKS DES DE LA NOSTRA PÀGINA WEB

En el cas que aquest lloc web contingui links a altres pàgines web i materials de tercers, aquests links es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines web o materials. Per tant, Bubó no acceptarà cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.

18. COMUNICACIONS PER ESCRIT

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que enviem siguin per escrit. Mitjançant l'ús d'aquest Lloc Web, l'Usuari accepta que la major part de les comunicacions esmentades amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic o telefònicament. A efectes contractuals, l'Usuari consenteix a utilitzar aquests mitjans de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afecta els seus drets reconeguts per llei.

19. ESDEVENIMENTS FORA DEL NOSTRE CONTROL

Bubó no serà responsable per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan aquest sigui degut a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable o Causa de Força Major. S'entén com a Causa de Força Major, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu: (i) qualsevol succés impossible de preveure, o que previst o previsible, fos inevitable, (ii) les fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica, (iii) els problemes o fallades a la recepció, obtenció o accés als diferents serveis per part d'aquests tercers, (iv) incendis, (v) inundacions o terratrèmols, (vi) vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes. S'entendrà que les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d'una ampliació en el termini per complir aquestes obligacions per un període de temps igual al que duri la Causa de Força Major.

20. EL NOSTRE DRET A MODIFICAR AQUESTES CONDICIONS

Bubó es reserva la facultat de modificar aquestes Condicions de Compra o Termes i Condicions. Les modificacions introduïdes no tenen caràcter retroactiu. Si no esteu d'acord amb les modificacions introduïdes, us recomanem no fer ús d'aquest Lloc Web.

21. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L'ús d'aquest Lloc Web i els contractes de compra de productes mitjançant aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús del Lloc Web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

Si l'Usuari està contractant com a consumidor, res en aquesta clàusula no afectarà els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.

22. CONTACTE

El nostre correu electrònic bubo@bubo.es s'habilita a l'efecte de permetre l'accés fàcil i directe amb la finalitat que l'usuari pugui interposar comentaris, suggeriments, consultes o reclamacions que estimi oportunes. Per a més informació si us plau consulteu la secció “Contacte” del Lloc Web.