Enviament gratuït des de 60€* | Barcelona Ciutat i una part del Baix Llobregat | Lliurament: l'endemà en comandes realitzades abans de les 23:59 h.

Davant l'accés a la nostra pàgina web, volem informar a l'Usuari de la nostra Política de Privacitat actualitzada i de la destinació oferida de les dades personals que ens facilita, incloent-hi aquelles que demanem pel fet de navegar a la nostra web.

1. IDENTIFICACIÓ

El lloc web www.bubo.es (d'ara endavant, el Lloc Web) és propietat de l'empresa EL BON SUCRE, S.L. (d'ara endavant, “Bubó”) com a societat espanyola amb domicili social a l'Avinguda Marina 74-76, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Espanya, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 32180, Foli 219, Full B- 209620, inscripció 1 i amb C.I.F. ESB62119755, telèfon +34936305787 i correu electrònic bubo@bubo.es

2. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

De conformitat amb el que disposa el Reglament General UE 679/2016 de Protecció de Dades (d'ara endavant, “RGPD”) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals ( en endavant, “LOPDGDD”) mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat l'usuari web (d'ara endavant, l'“Usuari”) presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc per tractar les dades personals demanades a través del Lloc Web ja sigui mitjançant formularis habilitats a aquest efecte o bé a través de la informació recollida per les cookies.

Així mateix, l'usuari consent que aquestes dades siguin tractades per Bubó per prestar els seus serveis aplicant les mesures organitzatives i de seguretat requerides pel RGPD.

Totes les dades personals sol·licitades a l'Usuari al Lloc Web són obligatòries, no sent possible prestar cadascun dels serveis sense el corresponent tractament de dades per part de Bubó. Això no obstant, la navegació al Lloc Web és lliure i gratuïta.

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a Bubó són certes i exactes, per la qual cosa Bubó no es farà responsable de qualsevol incidència derivada de la inexactitud o falsedat de la informació proporcionada pels Usuaris, més enllà de la possibilitat que té l'Usuari de exercitar el dret de rectificació. En cas que l'Usuari faciliti dades de terceres persones, com a responsable o encarregat del tractament, serà responsable de complir amb tota la normativa de protecció de dades aplicable. A més, l'Usuari garanteix que ha obtingut tots els consentiments, autoritzacions i/o aprovacions legalment necessàries abans d'incloure dades personals de tercers al Lloc Web.

3. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

3.1. Gestionar el registre com a usuari

Les dades personals de l'Usuari, o de tercers, que siguin cedides per l'Usuari, seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament de Bubó. L'Usuari podrà cancel·lar el vostre compte d'usuari registrat contactant amb nosaltres a l'adreça de correu electrònic bubo@bubo.es

3.2. Per al desenvolupament, compliment i execució de la compra o devolució de productes

Bubó recopilarà la informació necessària sobre l'Usuari, l'adreça, el telèfon, el correu electrònic, els llocs de lliurament i les formes de pagament per completar les dades d'activació i desenvolupament d'aquesta funcionalitat. El consentiment per a l'activació permet que apareguin les vostres adreces i dades de pagament autocompletades en compres posteriors per no haver d'introduir-los en cada nou procés i s'entendran vàlids i vigents per a compres posteriors. L'Usuari podrà canviar o modificar les seves dades a través de la secció del compte de client disponible a aquest efecte al nostre Lloc Web. L'Usuari es podrà donar de baixa del registre al Lloc Web contactant amb nosaltres a l'adreça de correu electrònic bubo@bubo.es

3.3. Per a fins de màrqueting

Bubó té a disposició de l'Usuari al Lloc Web un formulari de subscripció a la newsletter amb la finalitat de poder oferir informació sobre novetats de producte, campanyes, festivitats o publicacions promocionals comunicades mitjançant correu electrònic. Per poder subscriure's a la nostra newsletter l'Usuari hauràd'acceptar prèviament aquesta Política de Privacitat. Sempre que ho desitgi, l'Usuari es podrà donar de baixa de la subscripció contactant amb nosaltres a l'adreça de correu electrònic bubo@bubo.es

Bubó pot recopilar informació de dades personals a través de diversos mitjans, incloses les realitzades a la nostra pastisseria del Born de Barcelona, per dur a terme accions promocionals a la mateixa, al nostre Lloc Web o comunicades a través de diversos mitjans com a xarxes socials.

3.4. Atendre i respondre les consultes sol·licitades per l'Usuari

L'Usuari podrà comunicar-se directament amb Bubó a través del servei de xat disponible al Lloc Web on podrà facilitar, si ho desitja, dades com el nom o el correu electrònic, necessàries per atendre de forma personalitzada les consultes sol·licitades.

3.5. Anàlisi d'usabilitat i de qualitat del nostre Lloc Web

Bubó pot tractar les dades de navegació per a fins analítics i estadístics per considerar la manera com els usuaris interactuen amb el nostre Lloc Web amb la finalitat d'obtenir informació sobre els productes més populars, carrets abandonats, usabilitat, navegació del Lloc Web, etc. També de vegades fem enquestes de qualitat destinades a conèixer el grau de satisfacció dels nostres clients i usuaris, tot això amb la finalitat de conèixer les seves preferències i millorar l'experiència dels nostres clients.

4. DADES DE L'USUARI

L'Usuari garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment de tal obligació, més enllà de la possibilitat que té l'Usuari de exercitar el dret de rectificació.

En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l'Usuari garanteix que ha informat el tercer dels aspectes continguts en aquest document i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades al responsable per als fins assenyalats anteriorment.

Bubó no pot garantir l'absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que puguin causar tercers en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers.

5. EXERCICI DE DRETS

De conformitat amb el que disposa el RGPD, us informem que podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat de les dades i limitació del tractament directament davant de Bubó.

Per facilitar l'exercici d'aquests drets, l'Usuari podrà accedir online al següent formulari d'exercici de drets, havent d'atendre's la sol·licitud en el termini màxim d'un (1) mes des de la recepció del formulari, o bé podrà enviar un missatge a aquest efecte, indicant nom, cognoms, e-mail, número de DNI o passaport, a la següent adreça de correu electrònic: bubo@bubo.es

L'Usuari també podrà exercir els seus drets mitjançant la presentació d'una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

6. ACCEPTACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

L'Usuari reconeix i accepta haver llegit i comprès la present Política de Privacitat el contingut de la qual constitueix la totalitat de l'acord entre l'Usuari i Bubó pel que fa a l'ús i tractament de la seva informació personal.

L'Usuari accepta expressament obligar-se en els termes de la present Política de Privacitat, en tota la seva extensió i abast, sense exceptuar qualsevol de les seves disposicions.