1. INTRODUCCIÓ

El present document i tots els documents que s'hi esmenten, estableixen els Termes i Condicions per les quals es regeix l'ús a través de la pàgina web www.bubo.es (en endavant, el "Lloc Web") i la compra de productes a la mateixa. Li preguem que llegeixi atentament aquestes Condicions de Compra, la nostra Política de Cookies i la nostra Política de Privacitat abans d'utilitzar aquest Lloc Web. A l'utilitzar aquest Lloc Web o fer una comanda a través de la mateixa, l'usuari web (en endavant, "l'Usuari") accepta quedar vinculat per aquestes Condicions de Compra i per les nostres Polítiques de Privacitat i Cookies. Per a qualsevol pregunta relacionada amb els documents indicats, l'Usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic bubo@bubo.es

2. ELS NOSTRES DADES

Les compres realitzades en aquest lloc web són realitzades sota la denominació Bubó per EL BON SUCRE, S.L. (En endavant, "Bubó") com a societat espanyola amb domicili social a l'avinguda Marina 74-76, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona, ​​Espanya, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​al Tom 32180, Foli 219, Full B- 209.620, inscripció 1 i amb CIF B62119755 amb telèfon 93 630 57 87 i correu electrònic bubo@bubo.es

3. LES SEVES DADES I LES SEVES VISITES A AQUESTA PÀGINA WEB

La informació o dades personals que faciliti l'Usuari seran tractades d'acord amb el que estableixen les polítiques de Privacitat i Cookies. A el fer ús d'aquest Lloc Web, l'Usuari accepta el tractament d'aquesta informació i dades, i declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat.

4. ÚS DEL NOSTRE LLOC WEB

Al fer ús d'aquest lloc web i realitzar comandes a través de la mateixa, l'Usuari es compromet a:

1. Fer ús d'aquest lloc web únicament per realitzar consultes o comandes legalment vàlids.

2. No realitzar cap comanda falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una comanda d'aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-la i informar les autoritats pertinents.

3. Facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, autoritza que podrem fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb l'Usuari si cal (veure la nostra Política de Privacitat). En cas de no facilitar-nos tota la informació necessària, no podrem cursar la seva comanda.

4. Al realitzar una comanda a través d'aquest Lloc Web, l'Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes.

Els Usuaris registrats poden emetre comentaris o ressenyes sobre la compra efectuada o l'experiència obtinguda. Bubó es reserva l'opció d'eliminar aquells comentaris que siguin inapropiats o ofensius i eliminar tots els comentaris procedents d'enviaments massius no autoritzats del tipus spam que pretenguin envair el Lloc Web.

5. DISPONIBILITAT DEL SERVEI

Els articles que s'ofereixen a través d'aquest Lloc Web estan únicament disponibles per al seu enviament a Espanya (només península) i la Unió Europea. Si desitja realitzar una comanda des d'aquest Lloc Web amb enviament a un altre país, s'ha de posar prèviament en contacte al nostre correu bubo@bubo.es i l'informarem al respecte.

6. COM FER UNA COMANDA

Per realitzar una comanda, l'Usuari haurà de seleccionar tots els productes i la quantitat que desitgi per afegir-los a la cistella. Al fer clic a "Passar per caixa" l'Usuari passarà a la pàgina Cistella on podrà veure tots els articles que ha seleccionat. Aquí podrà modificar o anul·lar els productes que desitgi comprar i la possibilitat d'utilitzar un codi promocional. Al tornar a fer clic a "Passar per caixa" passarà a la pàgina Checkout on l'Usuari ha de tenir emplenades les seves dades personals, adreces de facturació i lliurament, mètodes d'enviament i de pagament. Un cop introduïdes totes les dades i haver acceptat les Condicions de Compra i la Política de Privacitat, al fer clic a “Acceptar pagament”, rebrà un correu electrònic acusant rebut de la seva comanda amb la corresponent Confirmació de Comanda.

7. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

En cas que l'Usuari detectés que s'ha produït un error a l'introduir les seves dades personals durant el seu registre d'aquest Lloc Web, podrà modificar-los en l'apartat "El meu compte". En tot cas, l'Usuari podrà corregir errors relacionats amb les dades personals aportades durant el procés de compra dirigint al nostre correu bubo@bubo.es

Durant el procés de compra es mostren finestres de confirmació en diversos apartats del procés de compra que no permeten prosseguir amb la comanda si les dades d'aquests apartats no s'han proporcionat correctament. Així mateix, aquest Lloc Web ofereix els detalls de tots els articles que hi hagi afegit a la seva cistella durant el procés de compra, de manera que abans de realitzar el pagament l'Usuari podrà modificar-los. Si l'Usuari detectés un error en la seva comanda amb posterioritat a la finalització del procés de pagament, s'haurà de posar en contacte de manera immediata amb nosaltres al correu bubo@bubo.es per esmenar l'error.

8. DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produïssin dificultats pel que fa al subministrament de productes o si no queden articles en estoc, li reemborsarem qualsevol quantitat que l'usuari pogués haver abonat.

9. LLIURAMENTS

L'Usuari haurà d'especificar clarament l'adreça de lliurament de cada comanda. En cas contrari, s'utilitzarà l'adreça amb la qual es va donar d'alta en el Lloc Web.

L'Usuari haurà d'indicar data i l'interval d'hora de lliurament de la comanda. Bubó farà tot el que estigui al seu abast per dur a terme el lliurament en les condicions sol·licitades. En cas contrari, Bubó indicarà a l'Usuari la data i hora definitiva.

Si no s'especifica data i hora de lliurament, Bubó lliurarà depenent de l'estoc o del termini de fabricació del producte.

Si ens resulta impossible efectuar el lliurament de la seva comanda, intentarem buscar un lloc segur per deixar-ho. Si no podem trobar un lloc segur, la seva comanda serà retornada al nostre magatzem. Així mateix, ens posarem en contacte amb l'Usuari explicant on es troba la seva comanda i com fer perquè li sigui enviada de nou. Si l'Usuari o el destinatari indicat no van a ser al lloc de lliurament a l'hora convinguda, li preguem que es posi en contacte prèviament amb nosaltres al correu bubo@bubo.es per convenir el lliurament en un altre dia.

Als efectes de les presents Condicions de Compra, s'entendrà que s'ha produït el "lliurament" o que la comanda ha estat "lliurada" en el moment en què l'Usuari o un tercer indicat per ell adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l'adreça de lliurament convinguda.

Bubó no assumirà cap responsabilitat per qualsevol dany o perjudici que es derivi de retards en els lliuraments sol·licitades.

10. TARIFES D'ENVIAMENT

Totes les comandes superiors a 60€ tindran transport gratuït a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Totes les comandes inferiors a 60€ que siguin lliurats en la direcció de el client dins de l'àrea metropolitana de Barcelona rebran un cost de 7,5€ per cada comanda.

Totes les comandes superiors a 90€ tindran transport gratuït a Espanya (només península). Per compres inferiors a 90€ rebran un cost de 7,5€ per cada comanda.

Per destinacions internacionals, totes les comandes superiors a 150€ tindran transport gratuït a la Unió Europea. Per compres inferiors a 150€ tindran un cost de 20€ per cada comanda. Per enviaments a la resta de països, l'Usuari ha de posar-se prèviament en contacte al nostre correu bubo@bubo.es i l'informarem al respecte.

Les tarifes d'enviament indicades en aquestes Condicions de Compra són merament informatives i sempre prevaldran les indicades al Lloc Web en el seu procediment de compra.

11. TRANSMISSIÓ DEL RISC I LA PROPIETAT

Els riscos dels productes seran a càrrec de l'Usuari a partir del moment del seu lliurament. Vostè adquirirà la propietat dels productes quan rebem el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb els mateixos, incloses les despeses d'enviament, o bé en el moment del lliurament (segons la definició continguda en la clàusula 9 anterior), si aquesta tingués lloc en un moment posterior.

12. PREU I PAGAMENT

Els preus del Lloc Web s'expressen en Euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l'IVA, s'assenyali i apliqui qüestió diferent. També s'inclouen les despeses d'enviament si n'hi ha. Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes realitzades en els quals Bubó hagi enviat una Confirmació de Comanda.

Una vegada que l'Usuari hagi seleccionat tots els articles que vol comprar, aquests s'hauran afegit a la seva cistella i el pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament. Per a això, haurà de seguir els passos del procés de compra, omplint o comprovant la informació que en cada pas se li demana. Així mateix, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, podrà modificar les dades de la seva comanda. A més, si és un Usuari registrat, disposa d'un detall de totes les comandes realitzades a l'apartat El meu compte.

Els mitjans de pagament acceptats seran mitjançant targeta de crèdit o dèbit del tipus Visa o Mastercard. Per garantir la seguretat i la confidencialitat de totes les dades de targetes de crèdit o dèbit de l'Usuari, Bubó compta amb la integració en l'aplicació de PAYCOMET a la qual vincula un ID d'usuari a un compte dins de pagaments on s'associen a les dades de targetes emmagatzemats. D'aquesta manera garantim un procés net i segur. Per a més informació sobre la plataforma de pagaments pot visitar el web www.paycomet.com

Les targetes de crèdit o dèbit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat bancària emissora de les mateixes, si l'entitat no autoritzés el pagament, Bubó no serà responsable de la possible cancel·lació.

En tot moment l'Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu i és responsable d'ell mateix en tot moment, podent eliminar-lo o canviar-lo quan vulgui.

13. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT I FACTURACIÓ

De conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels articles s'entendrà localitzada en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol si l'adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l'article concret de què es tracti.

En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla o un país extracomunitari, els lliuraments estaran exemptes d'IVA, sense perjudici de l'aplicació de l'impost corresponent d'acord amb la normativa vigent en cada un d'aquests territoris. En les comandes amb destinació a un país de la Unió Europea la factura s'emetrà com a un particular, és a dir, incloent l'IVA al tipus impositiu corresponent. Si l'Usuari és una empresa registrada prèviament en el Cens VIES (Sistema d'intercanvi d'informació sobre l'IVA) o ROI (Registre d'operadors intracomunitaris) ha de comunicar prèviament abans de realitzar la compra perquè la factura s'emeti sense IVA.

L'Usuari podrà exigir la corresponent factura si ens autoritza expressament a emetre-la en suport electrònic, o podrà indicar-nos en qualsevol moment la seva voluntat de rebre la factura en suport paper, en aquest cas, emetrem i remetrem la factura en aquest format. Podrà sol·licitar-contactant amb nosaltres al correu bubo@bubo.es indicant-nos les dades de la compra realitzada.

14. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

En virtut de l'article 103 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, donada la naturalesa dels productes adquirits, s'informa que els refrigerats, congelats o altres productes peribles que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, així com aquells productes precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene, seran exclosos de el règim general de desistiment. Malgrat això, Bubó ofereix la possibilitat d'admetre la seva devolució, sempre que aquesta es produeixi dins de les vint (24) hores següents al lliurament.

Per exercir el dret de desistiment, haurà de notificar-dins el termini indicat al correu bubo@bubo.es, indicant les dades de la compra.

Bubó tornarà tots els pagaments rebuts incloses les despeses de lliurament fins a la direcció d'enviament inicial (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim). Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per l'Usuari per a la transacció inicial, llevat que ens indiqui el contrari.

Si la devolució és a través d'un missatger / courier, l'Usuari haurà d'assumir el cost directe de devolució dels béns. No incorrerà en cap despesa si la devolució l'efectua l'Usuari personalment a la nostra pastisseria de Barcelona.

No obstant l'anterior, podrem retenir el reemborsament corresponent fins a haver rebut tots els béns.

15. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Llevat que es disposi el contrari en les presents Condicions de Compra, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit en el nostre Lloc Web estarà limitada estrictament al preu de compra d'aquest producte.

A causa de la naturalesa oberta d'aquest Lloc Web i a la possibilitat que es produeixin errors en l'emmagatzematge i transmissió d'informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d'aquest Lloc Web a menys que s'estableixi expressament el contrari en la mateixa.

16. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L’Usuari reconeix i accepta que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els materials o continguts que s'aporten com a part d'aquest Lloc Web corresponen en tot moment a Bubó o als que ens van atorgar llicència per al seu ús. L'Usuari podrà fer ús d'aquest material únicament en la forma en que l'hi autoritzem expressament nosaltres o els que ens van atorgar llicència per al seu ús. Això no li impedirà utilitzar aquesta pàgina web en la mesura necessària per copiar la informació sobre la seva comanda o dades de contacte.

17. VIRUS, PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS

L'Usuari no ha de fer un ús indegut d'aquest Lloc Web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. L'Usuari no tractarà de tenir accés no autoritzat a aquest lloc web, al servidor en que aquesta pàgina es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb aquest Lloc Web. L'Usuari es compromet a no atacar aquest Lloc Web a través d'un atac de denegació de servei o d'un atac de denegació de servei distribuït.

L'incompliment d'aquesta clàusula podria portar disposada la comissió d'infraccions tipificades per la normativa aplicable. Bubó informarà de qualsevol incompliment d'aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l'atacant.

Així mateix, en cas d'incompliment de la present clàusula, l'Usuari deixarà immediatament d'estar autoritzat a utilitzar aquest Lloc Web.

Bubó no serà responsable de qualsevol dany o pèrdua resultant d'un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l'ús d'aquest Lloc Web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als quals la mateixa redireccioni.

18. LINKS DES DE LA NOSTRA PÀGINA WEB

En el cas que aquest Lloc Web contingui enllaços a altres pàgines web i materials de tercers, aquests enllaços es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines web o materials. Per tant, Bubó no acceptarà cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.

19. COMUNICACIONS PER ESCRIT

La normativa aplicable exigeix ​​que part de la informació o comunicacions que enviem siguin per escrit. Mitjançant l'ús d'aquest Lloc Web, l'Usuari accepta que la major part d'aquestes comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic o telefònicament. A efectes contractuals, l'Usuari accepta a utilitzar aquests mitjans de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per llei.

20. ESDEVENIMENTS FORA DEL NOSTRE CONTROL

Bubó no serà responsable per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable o Causa de Força Major. S'entén com a Causa de Força Major, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu: (i) qualsevol succés impossible de preveure, o que previst o previsible, fos inevitable, (ii) les fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica, (iii) els problemes o errades en la recepció, obtenció o accés als diferents serveis per part d'aquests tercers, (iv) incendis, (v) inundacions o terratrèmols, (vi) vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes. S'entén que les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d'una ampliació en el termini per a complir aquestes obligacions per un període de temps igual a què duri la Causa de Força Major.

21. EL NOSTRE DRET DE CANVIAR AQUESTES CONDICIONS

Bubó es reserva la facultat de modificar aquestes Condicions de Compra o Termes i Condicions. Les modificacions introduïdes no tindran caràcter retroactiu. Si vostè no està d'acord amb les modificacions introduïdes, li recomanem no fer ús d'aquest Lloc Web.

22. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L'ús d'aquest Lloc Web i els contractes de compra de productes a través aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús del Lloc Web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

Si l'Usuari està contractant com a consumidor, res en la present clàusula afecta els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.

23. CONTACTE

El nostre correu electrònic bubo@bubo.es s'habilita a l'efecte de permetre l'accés fàcil i directe amb la finalitat que l'Usuari pugui interposar comentaris, suggeriments, consultes o reclamacions que consideri oportunes. Per a més informació podeu consultar la secció "Contacte" del Lloc Web.

 

Darrera actualització: 8 d'abril de 2021